L O A D I N G

Scrisoare deschisă, adresată cetățenilor României, patria tuturor românilor

11 noiembrie 2014

Scrisoare deschisă,

adresată cetățenilor României,

patria tuturor românilor 

 
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România a luat act, cu îngrijorare, de cazurile evidente de implicare în lupta politică a mai multor preoți și a unui episcop vicar aparținând Bisericii Ortodoxe Române precum și de presiunile unor politicieni asupra acestora. Acest lucru este în opoziție atât cu hotărârile publice ale Sinodului Bisericii Ortodoxe, cu bunul simț al oricărui politician, dar mai ales abate o umbră a neîncrederii asupra tuturor confesiunilor prezente pe teritoriul României și sugerează că Biserica și conștiințele oamenilor pot fi cumpărate cu amenințări, fonduri, poziții și promisiuni. 

Dincolo de acest aspect, care este necesar a fi sancționat imediat și în mod public de către cei responsabili, în conformitate cu hotărârile proprii, considerăm că readucerea intenționată în spațiul public a temei sensibile, referitoare la oportunitatea alegerii unei persoane de altă confesiune religioasă decât cea ortodoxă în funcția de Președinte al României și transformarea apartenenței religioase în criteriu electoral eliminatoriu este inadecvată și periculoasă.

Este necesară o distanțare publică de aceste practici atât din partea Bisericii Ortodoxe Române cât și a candidaților la funcția prezidențială. Acceptarea unor asemenea presiuni, amenințări sau slugărnicii este neconstructivă, mânjește credința creștină și îi îndepărtează pe oameni de Dumnezeu.

Această separare artificială, habotnică și inadecvată timpului în care trăim nu face decât să despartă cetățenii români, să producă tensiuni interreligioase și atitudini lipsite de iubire frățească și înțelegere a pluralismului religios.

Alegerile din acest an se referă la alegerea Președintelui României și nu la alegerea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române. Conform Constituției, președintele României este președintele tuturor românilor, indiferent de culoarea pielii, de etnie sau de religie.

Alegerea unui candidat trebuie să aibă la bază alte criterii decât cele ale apartenenței confesionale. Credem că nevoile reale ale cetățenilor și situația generală a României oferă mult mai multe oportunități de teme importante și criterii de alegere care pot aduce atât pacea socială cât și bunăstarea cetățenilor ei indiferent de etnie sau apartenența confesională a acestora.

Român nu înseamnă ortodox după cum ortodox nu înseamnă român. Credința ortodoxă nu este a neamului românesc ci doar a credincioșilor ortodocși.

Xenofobia, ura pe criterii confesionale, fundamentalismul, introducerea pe agenda publică în acest mod a unor teme periculoase, ce pot aduce atingere păcii sociale din ţară augmentând tensiunile și polarizările politice deja existente, nu au ce căuta într-o Românie modernă. Constituția României ne reamintește tuturor, și nu întâmplător, că orice cetățean al acestei țări este român indiferent că este adventist, ortodox, catolic, musulman, maghiar, german, turc sau rrom. Iar acest lucru ar fi bine să aibă acoperire și în realitate.

În acest context, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea adresează tuturor liderilor confesiunilor religioase prezente în România dar și candidaților la funcția de președinte al României să se distanțeze în mod real, faptic, nu doar la nivel de discurs, de această temă polarizantă a apartenenței confesionale și îndeamnă la conștientizarea faptului că România este a tuturor românilor, că președintele României este al tuturor românilor și că intoleranța religioasă este un factor de instabilitate socială, dezavuat de toate cancelariile occidentale.

Vă asigurăm de întreaga noastră prețuire și de faptul că ne vom ruga pentru binele patriei noastre România, pentru neamul nostru românesc și pentru conducătorii ei așa cum ne învață Biblia în Întâia Epistolă câtre Timotei, capitolul 2: “Vă îndemn, deci, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu, mântuitorul nostru, care voieşte ca toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului.”

 

Pastor Marius Munteanu,
Președinte
Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din România

 

0 Comments